BCTC Quý 4/2023 HBH - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 10,16 tỷ đồng, giảm 12,01% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 8,19% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 5,12%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh 22,81% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm đến 68,63%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 10,16 tỷ đồng, giảm 12,01% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 243,92 tỷ đồng, giảm 20,48% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh 93,9% so với cùng kỳ, chỉ đạt 0,95 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 48,59% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 48,59% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với tổng giá trị tài sản cố định đạt 456,48 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 160 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây