BCTC Quý 4/2023 HC3 - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 10,5 tỷ đồng, giảm 25,14% so với cùng kỳ.

  • Công ty CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 3,84% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 7,91%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 33,91%, trong khi chi phí bán hàng giảm 1,72%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 10,5 tỷ đồng, giảm 25,14% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu đạt 61,81 tỷ đồng, tăng 16,97% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 58,62 tỷ đồng, tăng 50,82% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với giá trị tài sản cố định đạt 161,56 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 206,86 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây