BCTC Quý 4/2023 HIG - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 44,55 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 48,56% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 62,49%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 37,21% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 32,62%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,35 tỷ đồng, giảm 29,52% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 1.092,85 tỷ đồng, tăng 108,25% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 44,55 tỷ đồng, tăng 210,05% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã giảm 29,55% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 88,48% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 24,43 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 225,59 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 8.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây