BCTC Quý 4/2023 HLC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 21 tỷ đồng, giảm 54,25% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 32,41% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 31,38%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27,14% và chi phí bán hàng tăng 1,41% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng, giảm 54,25% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 3.078,29 tỷ đồng, giảm 17,94% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt 88,52 tỷ đồng, tăng 12,59% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 55,16% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 23,88% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 5.810,17 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 254,15 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 12.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây