BCTC Quý 4/2023 HPG - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, đạt 2.972,78 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 33,14% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 11,98%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 15,01% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 48,8%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2.972,78 tỷ đồng, tăng 249,27% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 118.953,03 tỷ đồng, giảm 15,88% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 6.835,06 tỷ đồng, giảm 19,43% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 28,37% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 23,77%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 108.155,95 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 58.147,86 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 28.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây