BCTC Quý 4/2023 HSM - Doanh nghiệp lỗ 116,88 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 15,31% và giá vốn giảm 11,34% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 502,97% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 24,3%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức âm 64,82 tỷ đồng, giảm 485,28% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.299,05 tỷ đồng, giảm 22,66% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh lên đến 784,51% so với cùng kỳ, đạt mức âm 116,88 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 46,78% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 13,36%. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 1.628,19 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty Dệt may Hà Nội vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 205 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 7.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây