BCTC Quý 4/2023 HTN - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,5 lần so với cùng kỳ, đạt 32,51 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 80,6% và giá vốn giảm 82,93% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng đáng kể lên 32,51 tỷ đồng, tăng 147,38% so với cùng kỳ.
  • Tổng doanh thu trong cả năm 2023 đạt 2.681,48 tỷ đồng, giảm 50,93% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 59,53 tỷ đồng, giảm 6,43% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 15,61% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 22,89% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 555,23 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 891,16 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 15.150 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây