BCTC Quý 4/2023 HTP - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, đạt 1,34 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 17,15% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 71,66% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1,34 tỷ đồng, tăng 163,85% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 101,04 tỷ đồng, tăng 20,57% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế của công ty đạt 3,54 tỷ đồng, tăng 321,31% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 22,34% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 39,54% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định ban đầu đạt 26,81 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 918,05 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 12.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây