BCTC Quý 4/2023 INC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,68 tỷ đồng, giảm 15,18% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 1,11% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 9,87% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,68 tỷ đồng, giảm 15,18% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 24,67 tỷ đồng, giảm 8,96% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 2,02 tỷ đồng, giảm 24,86% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định là 13,3 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 20 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây