BCTC Quý 4/2023 JVC - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,9 lần so với cùng kỳ, đạt 19,86 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 29,25% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 22,19%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 19,5% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 29,58%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 19,86 tỷ đồng, tăng 194,96% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 576,03 tỷ đồng, tăng 18,84% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 48 tỷ đồng, tăng 151,25% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 76,71% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 195,76% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 548,66 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 1.125 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 3.610 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây