BCTC Quý 4/2023 KSF - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,8 lần so với cùng kỳ, đạt 79,79 tỷ đồng.

  • Cập nhật báo cáo tài chính quý 4/2023 của CTCP Tập đoàn Real Tech cho thấy trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng trưởng mạnh đạt 1.992,67%, cùng với đó, giá vốn cũng tăng 654,37%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng cũng tăng lần lượt là 137,63% và 495,72% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt 79,79 tỷ đồng, tăng 181,3% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 554,62 tỷ đồng, giảm 54,26% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 62,47% so với cùng kỳ, đạt 137,76 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 65,99% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 161,92% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 563,99 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 3.000 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 40.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây