BCTC Quý 4/2023 L40 - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,3 lần so với cùng kỳ, đạt 0,29 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 15,93% và giá vốn giảm 20,06% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng đáng kể lên 0,29 tỷ đồng, tăng 130,93% so với cùng kỳ.
  • Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu đạt 110,6 tỷ đồng, giảm 33,82% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 1,11 tỷ đồng, tăng 244,5% so với cùng kỳ.
  • Về tình hình tài chính trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm mạnh 87,25% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 87,25% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 85,25 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ nguyên ở mức 36 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây