BCTC Quý 4/2023 MCG - Lợi nhuận quý 4 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 2,36 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 33% và giá vốn giảm 22,11% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng đáng kể lên 2,36 tỷ đồng, tăng 102,79% so với cùng kỳ.
  • Tổng doanh thu cả năm 2023 đạt 38,49 tỷ đồng, giảm 16,56% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt 6,92 tỷ đồng, tăng 108,19% so với cùng kỳ.
  • Trong năm 2023, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 517,52 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 575,1 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 2.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây