BCTC Quý 4/2023 MVC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 21,62 tỷ đồng, giảm 72,7% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (MVC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 0,23% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 3,91%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 26,86% và chi phí bán hàng giảm 14,35% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 21,62 tỷ đồng, giảm 72,7% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của MVC đạt 557,76 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 71,32 tỷ đồng, giảm 17,46% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 106,55% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 22,27% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 665,87 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 1.000 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của MVC tại ngày 02-02-2024 là 12.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây