BCTC Quý 4/2023 NAF - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,7 lần so với cùng kỳ, đạt 14,04 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Nafoods Group vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 10,42% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 25,22%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 42,55% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 33,5%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 14,04 tỷ đồng, tăng 170,37% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.732,46 tỷ đồng, giảm 1,93% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 109,51 tỷ đồng, tăng 37,39% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 14,16% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 43,99%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 913,5 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 629,23 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 15.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây