BCTC Quý 4/2023 NAG - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,46 tỷ đồng, giảm 93,32% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 4/2023, CTCP Tập đoàn Nagakawa đã công bố báo cáo tài chính.
  • Doanh thu của công ty tăng 4,79% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 19%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 11,15% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 85,75%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,46 tỷ đồng, giảm 93,32% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế đạt 2.083,2 tỷ đồng, tăng 9,41% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 23,83 tỷ đồng, tăng 7,53% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 23,07% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 13,81% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 185,17 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 316,47 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 8.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây