BCTC Quý 4/2023 NVT - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 5,36 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 20,13% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 7,21%.
  • Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 16,73% và chi phí bán hàng giảm 25,99% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức âm 1,21 tỷ đồng, tăng 93,02% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 377,06 tỷ đồng, tăng 11,79% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng mạnh lên 5,36 tỷ đồng, tăng 141,55% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 22,28% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 100% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 941,03 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 905 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 7.790 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây