BCTC Quý 4/2023 PHC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 2,3 tỷ đồng, giảm 49,02% so với cùng kỳ.

  • Công ty CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 22,52% và giá vốn giảm 25,16% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,3 tỷ đồng, giảm 49,02% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu đạt 1.807,69 tỷ đồng, giảm 5,79% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 9,05 tỷ đồng, giảm 55,35% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 18,98% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 23,36% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 482,64 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 506,82 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 6.920 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây