BCTC Quý 4/2023 PMP - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,86 tỷ đồng, giảm 56,4% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Bao bì đạm Phú Mỹ vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 2,85% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 1,82%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đáng kể lên đến 44,92%, trong khi chi phí bán hàng tăng 5,13%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm 56,4% so với cùng kỳ, chỉ đạt 0,86 tỷ đồng. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 538,05 tỷ đồng, giảm 2,13% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đã tăng 1,25% so với cùng kỳ, đạt 7,23 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã giảm 41,37% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 37,14% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 177 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 42 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 12.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây