BCTC Quý 4/2023 PRC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,12 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Logistics Portserco (PRC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 7,6% và giá vốn giảm 10,13% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 40,76% trong khi chi phí bán hàng tăng 16,91% so với cùng kỳ.
  • Kết quả là lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 0,19 tỷ đồng, giảm 100,37% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 100,9 tỷ đồng, giảm 6,05% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 0,12 tỷ đồng, giảm 99,77% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 8,09% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 8,09% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 33,45 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 12 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 24.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây