BCTC Quý 4/2023 PV2 - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 8,39 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức âm 3,08 tỷ đồng, tăng 49,95% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 98,96% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 100% so với cùng kỳ.
  • Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị nguyên giá đạt 3,32 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty cũng duy trì vốn điều lệ ở mức 373,5 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 2.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây