BCTC Quý 4/2023 QBS - Doanh nghiệp lỗ 22,08 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 6,26% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 6,09%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 70,46% và chi phí bán hàng giảm 98,59% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 39,37 tỷ đồng, tăng 71,1% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 453,29 tỷ đồng, tăng 26,14% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt âm 22,08 tỷ đồng, tăng 84,08% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 99,65%, trong đó chi phí lãi vay giảm 99,76% so với cùng kỳ.
  • Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 20,22 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 693,3 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 2.160 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây