BCTC Quý 4/2023 RTB - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 23,5 tỷ đồng, giảm 8,84% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cao su Tân Biên vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 8,15% và giá vốn tăng 8,22% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 22,93% và chi phí bán hàng giảm 23,38% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 23,5 tỷ đồng, giảm 8,84% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 952,69 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế giảm 17,63% so với cùng kỳ, đạt 165,98 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 90,25%, trong đó chi phí lãi vay giảm 22,37% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.826,35 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 879,45 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 18.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây