BCTC Quý 4/2023 SBR - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,7 lần so với cùng kỳ, đạt 70,11 tỷ đồng.

  • Công ty Cao su Sông Bé vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 10,89% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 22,77%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 44,57% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 5,19%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 70,11 tỷ đồng, tăng 166,87% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 246,21 tỷ đồng, giảm 0,29% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 55 tỷ đồng, tăng 40,34% so với cùng kỳ. Ngoài ra, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 489,95 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 813,96 tỷ đồng. Về giá cổ phiếu, vào ngày 05-02-2024, giá cổ phiếu của công ty là 6.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây