BCTC Quý 4/2023 SD9 - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,7 tỷ đồng, giảm 57,07% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Sông Đà 9 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 42,61% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 58,05%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm 57,07% so với cùng kỳ, chỉ đạt 1,7 tỷ đồng. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 505,06 tỷ đồng, giảm 12,03% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 24,95% so với cùng kỳ, chỉ đạt 11,88 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã giảm 7,39% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 2%.
  • Đồng thời, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị nguyên giá đạt 2.367,84 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 342,34 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 8.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây