BCTC Quý 4/2023 SDA - Lợi nhuận quý 4 gấp 8,7 lần so với cùng kỳ, đạt 8,05 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Simco Sông Đà vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 66,41% và giá vốn giảm 62,45% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng đáng kể lên 8,05 tỷ đồng, tăng 873,05% so với cùng kỳ.
  • Tổng doanh thu trong cả năm 2023 đạt 44,68 tỷ đồng, giảm 27,96% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt 7,04 tỷ đồng, tăng 769,37% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 96,73% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 92,86% so với cùng kỳ.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 41,54 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 262,06 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 6.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây