BCTC Quý 4/2023 SEB - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 45,06 tỷ đồng, giảm 16,61% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (CTCP Điện Miền Trung) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 17,4% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 12,46%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 45,06 tỷ đồng, giảm 16,61% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng cả năm 2023, doanh thu của CTCP Điện Miền Trung đạt 311,28 tỷ đồng, giảm 17,41% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 155,98 tỷ đồng, giảm 16,94% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 44,88% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 54,15% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, CTCP Điện Miền Trung đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định nguyên giá đạt 1.076,72 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn duy trì vốn điều lệ ở mức 320 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của CTCP Điện Miền Trung tại ngày 05-02-2024 là 44.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây