BCTC Quý 4/2023 SGS - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 45,13% so với cùng kỳ, lãi 10,63 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (SGS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 5,48% và giá vốn giảm 8,56% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 45,13% so với cùng kỳ, đạt 10,63 tỷ đồng.
  • Tổng doanh thu cả năm 2023 của công ty đạt 222,13 tỷ đồng, giảm 13,22% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế tăng 7,95% so với cùng kỳ, đạt 48,16 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 57,35% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay tăng 12,4% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023.
  • Tại cuối quý 4/2023, giá trị nguyên giá tài sản cố định đạt 165,2 tỷ đồng. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 144,2 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 17.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây