BCTC Quý 4/2023 SII - Doanh nghiệp lỗ 42,5 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 17,23% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 8,02%.
  • Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 64,8% so với cùng kỳ, còn chi phí bán hàng giảm 12,79%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt mức âm 8,08 tỷ đồng, tăng 79,81% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 243,38 tỷ đồng, tăng 8,27% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế vẫn âm, đạt mức 42,5 tỷ đồng, tăng 52,23% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 11,45% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 10,12%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.478,52 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 645,22 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây