BCTC Quý 4/2023 SJ1 - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 19,57% so với cùng kỳ, lãi 3,85 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 21,47% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 22,61%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 2,27%, trong khi chi phí bán hàng tăng 10,12%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,85 tỷ đồng, tăng 19,57% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.455,25 tỷ đồng, tăng 10,13% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế lại giảm 28,03% so với cùng kỳ, chỉ đạt 11,34 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 17,63% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 1,44%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với tổng giá trị tài sản cố định đạt 382,32 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 234,85 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 11.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây