BCTC Quý 4/2023 SJG - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 135,25 tỷ đồng, giảm 37,36% so với cùng kỳ.

  • Tổng Công ty Sông Đà - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 17,34% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 46%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 71,79% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 45,52%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 135,25 tỷ đồng, giảm 37,36% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 5.725,42 tỷ đồng, tăng 5,47% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 534,06 tỷ đồng, giảm 64,9% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng đến 7.362,9% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 25,91%. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 17.684,54 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 4.495,37 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 13.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây