BCTC Quý 4/2023 SJS - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 81,46 tỷ đồng, giảm 17,08% so với cùng kỳ.

  • Công ty CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng trưởng đáng kể lên đến 1.552,15%, trong khi giá vốn cũng tăng 335,13%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 36,39%, trong khi chi phí bán hàng tăng 97,02%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 81,46 tỷ đồng, giảm 17,08% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 440,86 tỷ đồng, tăng 16,07% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 55,47% lên 186,08 tỷ đồng.
  • Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 349,93 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 1.148,56 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 68.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây