BCTC Quý 4/2023 SVN - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,03 tỷ đồng, giảm 84,62% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 499,37% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 497,65% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 0,03 tỷ đồng, giảm 84,62% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 80,25 tỷ đồng, giảm 29,48% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 20,34% so với cùng kỳ, đạt 0,79 tỷ đồng. Trong năm 2023, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 0,18 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 210 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây