BCTC Quý 4/2023 TDT - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,19 tỷ đồng, giảm 88,22% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 81,74%, trong khi giá vốn tăng 110,52%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,82%, còn chi phí bán hàng tăng 21,04%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 0,19 tỷ đồng, giảm 88,22% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng cả năm 2023, doanh thu đạt 486,98 tỷ đồng, tăng 20,35%, trong khi lợi nhuận lũy kế đạt 13,43 tỷ đồng, giảm 27,66% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 59,76%, trong đó chi phí lãi vay tăng 80,69% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 341,82 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 238,97 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty vào ngày 02-02-2024 là 7.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây