BCTC Quý 4/2023 TIX - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 13,17% so với cùng kỳ, lãi 25,58 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 6,48%, trong khi giá vốn tăng 9,95%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 19,84%, trong khi chi phí bán hàng chỉ tăng 1,3%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 25,58 tỷ đồng, tăng 13,17% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 212,47 tỷ đồng, giảm 8,48% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế lại tăng 4,38% lên 108,42 tỷ đồng. Trong năm 2023, công ty đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 743,89 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 300 tỷ đồng. Về giá cổ phiếu, vào ngày 02-02-2024, giá cổ phiếu của công ty đạt mức 35.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây