Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/5

Tin doanh nghiệp

S4A - Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A: Ngày 17/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 3 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 500 đồng). S4A dự kiến chi trả vào 30/5/2024.

BCG - Công ty cổ phần Bamboo Capital: Ngày 13/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện mua cổ phiếu phát hành cho CĐHH của BCG, tỷ lệ 2:1, tương ứng mỗi 2 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành 10.000 đồng/cp.

OPC- Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC: Ngày 14/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). OPC dự kiến chi trả vào 21/5/2024.

LPB -Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt: Phó Tổng Giám đốc LPB Vũ Nam Hương không còn là Thành viên HĐQT tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) từ ngày 24/4/2024.

TIX - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình: Ngày 23/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024, tổng tỷ lệ 17,5% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.750 đồng). TIX dự kiến chi trả vào 26/6/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HSG -Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen: Nhóm quỹ Dragon Capital đã bán 500.000 cổ phiếu HSG. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 61 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,93%). Giao dịch diễn ra trong phiên 25/4/2024.

CCL -Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long: Kế toán trưởng Bùi Thị Kim Ngân đã mu 20.000 cổ phiếu CCL. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 26.272 cổ phiếu (tỷ lệ 0,04%). Giao dịch diễn ra từ 3/4 - 28/4/2024.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SKV - Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang đăng ký bán 90.966 cổ phiếu SKV. Mục đích đều nhằm Giảm tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ 6/5 đến 31/5/2024.

Xem thêm tại cafef.vn