BCTC Quý 4/2023 TJC - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 24,02% so với cùng kỳ, lãi 43,28 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 55,26% và giá vốn giảm 49,76% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21,67% và chi phí bán hàng tăng 81,1% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 43,28 tỷ đồng, tăng 24,02% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu đạt 65,45 tỷ đồng, giảm 60,92% và lợi nhuận lũy kế đạt 40,03 tỷ đồng, giảm 18,91% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm mạnh 99,92%, trong đó chi phí lãi vay giảm 100% so với cùng kỳ.
  • Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị nguyên giá đạt 14,94 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 86 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây