BCTC Quý 4/2023 TN1 - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 52,81 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 13,16% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 24,79%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên 390,74% so với cùng kỳ, và chi phí bán hàng tăng đến 5.026,75%.
  • Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 24,71 tỷ đồng, tăng 34,08% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 979,6 tỷ đồng, tăng 8,88% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế lại giảm nhẹ 0,04% so với cùng kỳ, đạt 52,81 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 78,24% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 5,36%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 89,83 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 496,66 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty vào ngày 02-02-2024 là 13.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây