BCTC Quý 4/2023 TSB - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 27,83% so với cùng kỳ, lãi 1,31 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 13,65% và giá vốn giảm 12,18% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19,47% và chi phí bán hàng giảm 32,55% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1,31 tỷ đồng, tăng 27,83% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 157,55 tỷ đồng, giảm 13,74% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 4,23 tỷ đồng, tăng 22,67% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm mạnh, đạt 63,16% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay giảm 65,25% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 145,27 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 67,45 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 43.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây