BCTC Quý 4/2023 TVD - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 60,9 tỷ đồng, giảm 55,22% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 39,37% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 39,66%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3,82% và chi phí bán hàng tăng 3,78% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 60,9 tỷ đồng, giảm 55,22% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 6.396,76 tỷ đồng, giảm 5,29% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 131,79 tỷ đồng, giảm 25,26% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 20,67% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 20,67% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 5.829,61 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 449,63 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 14.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây