BCTC Quý 4/2023 V21 - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,6 tỷ đồng, giảm 79,14% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Vinaconex 21 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 19,05% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 22,71%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 0,6 tỷ đồng, giảm 79,14% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 107,61 tỷ đồng, tăng 75,77% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 0,06 tỷ đồng, giảm 93,65% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 58,1% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 58,1% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 75,4 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty Vinaconex 21 vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 120 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 6.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây