BCTC Quý 4/2023 VCF - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,7 lần so với cùng kỳ, đạt 142,92 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 14,6% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 13,31%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh lên đến 88,56%, và chi phí bán hàng tăng đến 223,93% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt 142,92 tỷ đồng, tăng 165,48% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 2.352,52 tỷ đồng, tăng 6,59% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng đáng kể lên đến 449,95 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã giảm mạnh đến 96,88%, trong đó chi phí lãi vay tăng 23,19% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 1.023,64 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 265,79 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 186.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây