BCTC Quý 4/2023 VCW - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 35,36 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 3,43% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 46,57%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt mức âm 0,3 tỷ đồng, giảm 100,62% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 573,5 tỷ đồng, tăng 4,48% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 35,36 tỷ đồng, giảm 82,44% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã tăng 120,05% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 119,24% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 4.830,4 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 750 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 28.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây