BCTC Quý 4/2023 VCX - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 13,62% so với cùng kỳ, lãi 12,12 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 3,47% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 2,85%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 10,98% so với cùng kỳ và chi phí bán hàng cũng giảm đáng kể, đạt 98,69%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 12,12 tỷ đồng, tăng 13,62% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 797,27 tỷ đồng, giảm 2,55% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đã tăng 18,87% so với cùng kỳ, đạt 9 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng nhẹ 0,01% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 2,1%. Về hoạt động đầu tư, công ty đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.167 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 265,3 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây