BCTC Quý 4/2023 VEF - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 91,02 tỷ đồng, giảm 7,63% so với cùng kỳ.

  • Công ty CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng trưởng đáng kể lên đến 2.397,55% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn cũng tăng 77,77%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,59%, trong khi chi phí bán hàng tăng đến 4.657,36% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm 7,63% so với cùng kỳ, đạt 91,02 tỷ đồng. Tính tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 9 tỷ đồng, tăng 809,68% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 36,09% so với cùng kỳ, đạt 434,91 tỷ đồng. Trong năm 2023, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 5,56 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 1.666,04 tỷ đồng. Về giá cổ phiếu, vào ngày 02-02-2024, giá cổ phiếu của công ty là 144.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây