BCTC Quý 4/2023 VGV - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,2 lần so với cùng kỳ, đạt 10,99 tỷ đồng.

  • Trong báo cáo tài chính quý 4/2023 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, có những thông tin sau: - Doanh thu công ty giảm 22,43% so với cùng kỳ, giá vốn giảm 22,25% so với cùng kỳ. - Lợi nhuận sau thuế đạt 10,99 tỷ đồng, tăng 116,62% so với cùng kỳ. - Lũy kế cả năm 2023, doanh thu đạt 622,68 tỷ đồng, giảm 16,06% so với cùng kỳ, lợi nhuận lũy kế đạt 28,77 tỷ đồng, tăng 25,59% so với cùng kỳ. - Chi phí tài chính trong quý 4/2023 giảm 42,14% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 26,37% so với cùng kỳ. - Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, nguyên giá tài sản cố định đạt 296,36 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. - Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 357,74 tỷ đồng. - Giá cổ phiếu tại ngày 05-02-2024 là 28.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây