BCTC Quý 4/2023 VHE - Lợi nhuận quý 4 gấp 5,3 lần so với cùng kỳ, đạt 0,81 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 20,11% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 21,87%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 15,28% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng đáng kể lên đến 142,33%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng mạnh lên 0,81 tỷ đồng, tăng 525,43% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 325,05 tỷ đồng, tăng 22,51% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 51,57% lên 2,17 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 36,98% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 34,05% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 238,08 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 331,4 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 3.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây