BCTC Quý 4/2023 VIF - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 78,61 tỷ đồng, giảm 26,89% so với cùng kỳ.

  • Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 29,89% và giá vốn giảm 30,96% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9,97% và chi phí bán hàng giảm 47,21% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 78,61 tỷ đồng, giảm 26,89% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế đạt 1.685,84 tỷ đồng, giảm 13,43% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 282,93 tỷ đồng, giảm 40,5% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 15,96% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng đáng kể lên đến 368,01% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.443,27 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 3.500 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 17.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây