BCTC Quý 4/2023 VNE - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 7,02 tỷ đồng, giảm 45,91% so với cùng kỳ.

  • Cập nhật báo cáo tài chính quý 4/2023 của Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam cho thấy trong quý này, doanh thu của công ty giảm 12,47% và giá vốn giảm 21,5% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 146,12% và chi phí bán hàng tăng 337,96% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 7,02 tỷ đồng, giảm 45,91% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu đạt 1.057,69 tỷ đồng, giảm 50,41% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 11,43 tỷ đồng, giảm 21,02% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 7,61% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 16,32% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.331,63 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 904,33 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 6.350 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây