BCTC Quý 4/2023 VNZ - Doanh nghiệp lỗ 287,01 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần VNG vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 6,87% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 24,11%.
  • Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 21,48% và chi phí bán hàng giảm 16,4% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt mức âm 229,84 tỷ đồng, tăng 47,22% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 8.607,81 tỷ đồng, tăng 10,35% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt mức âm 287,01 tỷ đồng, tăng 66,42% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty VNG tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 4.461,31 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty đã giảm vốn điều lệ ở mức 287,36 tỷ đồng. Vào ngày 02-02-2024, giá cổ phiếu của công ty VNG đạt mức 589.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây